BIOKAASU

 

Biokaasua voidaan tuottaa nopeasti hajoavista orgaanisista jakeista, kuten lannasta, biojätteistä, viherbiomassoista, elintarvike- ja metsäteollisuuden sivuvirroista sekä yhdyskunnan jätevesilietteistä. Tuotantolaitokset voivat olla suuria keskitettyjä laitoksia tai sitten maatilamittakaavan pieniä laitoksia. Biokaasu voidaan käyttää sähkön ja lämmöntuotantoon sekä puhdistettuna työkoneissa ja ajoneuvoissa. Puhdistamaton biokaasu sisältää keskimäärin 6,5 kwh/m3 ja puhdistettu 10 kwh/m3. Puhdistettu biokaasu on 96-99% metaania, vastaten täysin maakaasua. Biokaasun tuotanto on täysin kasvihuonekaasu neutraali.