BIOENERGIAJALOSTEET

Bioenergiajalosteet ovat pidemmälle jalostettuja tuotteita joissa on pyritty nostamaan energiasisältöä ja laatua. Jalosteita ovat mm. puupelletit ja briketit, biometaani, puuhiili, biodiesel ja biobensiini sekä pyrolyysiöljy.

Näistä vaihtoehdoista puuhiilen, pelletin ja biometaanin (biokaasun) tuotantoa on mahdollista tehdä pienemmissäkin yksiköissä. Puuhiili tuotetaan retorteissa, jolloin sivutuotteina syntyy puutislettä ja tervaa. Puuhiiltä voidaan myydä grillihiileksi ja lääkehiileksi. Terva soveltuu puunpinnoitteeksi ja makuaineeksi. Tisle taas soveltuu luonnonmukaiseksi hyönteis- ja tuhoeläinkarkotteeksi sekä pinnoitusmateriaaliksi metalli- ja puuteollisuuteen.

Biometaani on uusiutuvista raaka-aineista tuotettua metaania. Biometaani tuotetaan biologisella tai termisellä prosessilla, jonka jälkeen se puhdistetaan ja paineistetaan tai nesteytetään. Tämän jälkeen se voidaan käyttää liikennepolttoaineena.

Puupelletit ja briketit ovat puristeita joiden raaka-aineena käytetään yleensä sahojen sivuvirtoja. Raaka-aineeksi kelpaavat myös metsästä saatavat energiapuujakeet.

Biodiesel, biobensiini ja pyrolyysiöljy tuotetaan termisellä prosessilla joko kaasuttamalla tai pyrolyysin avulla. Tuotantolaitosten  vuosituotantomäärät ovat kymmenistä satoihin tuhansiin tonneihin. Laitoksissa tuotetut jalosteet käyvät samoihin käyttötarkoituksiin kuin öljy.