Ajankohtaista

« Takaisin

Pielisen Karjalan Energiailtapäivä -tilaisuudet Lieksa 24.9. ja Nurmes 25.9.

Pielisen Karjalan Energiailtapäivä -tilaisuudet

Pielisen Karjalan Energiailtapäivä -tilaisuudet järjestetään Lieksassa tiistaina 24.9. ja Nurmeksessa keskiviikkona 25.9. klo 12–16.

Energiailtapäivä tarjoaa uusinta tietoa kiinteistöjen mahdollisuuksista säästää energialaskuissa ja samalla tukea paikallista ja uusiutuvaa energiaa. Tilaisuudessa pääsee esittämään kysymyksiä alan ammattilaisille, jotka liittyvät metsäenergian energian hyödyntämiseen, lämmitykseen, lämmitysmuodon ja lämpöpalvelun valintaan ja muuhun energian käyttöön ja säästämiseen.

Tilaisuudet on tarkoitettu kaikille kiinteistöjen energia-asioista kiinnostuneille, erityisesti julkisten ja teollisuuskiinteistöjen hallinnoijille ja isännöitsijöille, kuntien rakentamisesta ja energia-asioista vastaaville sekä rakentamisen ammattilaisille.

Lieksan tilaisuus pidetään ravintola Puustellissa, Hovileirinkatu 3, ja Nurmeksen kaupungintalon valtuustosalissa, Karjalankatu 1.

Energiailtapäivien järjestämisestä vastaavat yhteistyössä alueen kunnat, Pielisen Karjalan Kehittämiskeskus PIKES Oy sekä neljä hanketta: Bioenergiaa maaseudulle (BIOMAS), Pielisen Karjalan energiaselvitys (PKES), Pielisen Karjalan Bioenergiaverkostot ja -virrat (PKBEV) ja Pohjois-Karjalan energianeuvontahanke.

Ohjelma

12:00 Tilaisuuden avaus, Lieksa 24.9: Timo Kuiri, Kiinteistö Oy Lieksan Vuokratalot

12:00 Tilaisuuden avaus, Nurmes 25.9: Pasi Parkkinen, Valtimon kunta

12:10 Pielisen Karjala energiaomavaraiseksi?

Jukka Nevalainen, PIKES

12:20 Metsäperustaiset polttoaineet, hake ja pelletti – läheltä ja edullisesti?

                      Urpo Hassinen, Suomen metsäkeskus/Biomas-hanke

                      Matti Saastamoinen, Vapo Oy

12:50 Onko bioöljystä polttoöljyn korvaajaksi?

                      Kari Hartikainen, Green Fuel Nordic Oy

                      Leena Riekkola, Feed Stock Optimum Oy

13:15 Biokattilat, uutta teknologiaa vai työtä, tuskaa ja tuhkanpoistoa?

                      Pasi Rautiainen, Säätötuli Oy

13:30 Lämpöä tupaan – paikallisena palveluna

                      Pasi Kakkinen, Metsäpalvelu Pasi Kakkinen               

13:45 Kahvitauko

14.00 Tukea ja tietoa energiahankkeista

                      Urpo Hassinen, BIOMAS

                      Niina Huikuri, PKBEV

                      Jouko Parviainen, PKES

                      Pasi Pitkänen, Pohjois-Karjalan maakuntaliitto/Energianeuvontahanke

14:30 Paneeli- ja yleisökeskustelu

Alustajat vastaavat yleisön kysymyksiin

15:50 Tilaisuuden yhteenveto ja päätös, Jukka Nevalainen, PIKES

Kommentit
Trackback URL:

TIEDOTE

14.11.2012

Energiaomavarainen maatila Nurmekseen – puunkaasutuksella sähköä ja lämpöä

 

Savikylällä Jouni Korhosen maatilalla siirrytään loppuvuodesta energiaomavaraiseksi kun tilalla käynnistetään oma pien CHP laitos. Tilalla käytettävä laitosratkaisu tulee olemaan ainutlaatuinen sillä sähkö ja lämpö tullaan tuottamaan puuta kaasuttamalla. Korhosen tila tuleekin olemaan ensimmäinen maatila Suomessa, joka tuottaa sähkön ja lämmön puuhakkeella. Pielisen Karjalalle kohteesta tulee ensimmäinen malli energiaomavaraisesta maatilasta.

Puuhaketta on käytetty vuosikymmeniä lämmöntuotantoon, mutta vasta viimevuosina on kehitetty pienemmän mittakaavan laitteistoja, joilla hakkeesta voidaan tuottaa myös sähköä.  Näistä mielenkiintoisimpia ovat olleet puun kaasutuksella sekä höyryllä toimivat ratkaisut. Energian hintojen nousu, haja-asutuksen energiahuollon tarve sekä uusiutuvan energian osuuden tavoitteet ovat luoneet tarpeita erilaisille bioenergiantuotanto ratkaisuille, joista kilpailukykyisimpiä ovat olleet edellä mainitut vaihtoehdot.

Volter Oy:n valmistama puunkaasutukseen perustuva CHP laitos on teholtaan 140 kw ja voi tuottaa parhaimmillaan energiaa 1 200 000 kwh vuodessa. Kosteuspitoisuudeltaan alle 18 % hake kaasutetaan kaasuttimessa prosessikaasuksi (mm. CO ja H2), joka muunnetaan polttomoottorin avulla sähköksi ja lämmöksi. Generaattori tuottaa sähköä 40 kw teholla sekä lämpöä 100 kw teholla. Puuhake kuivataan tilalla prosessista saatavalla lämmöllä sekä aurinkoenergiaa hyödyksi käyttämällä. Näin puusta saadaan enemmän energiaa irti ja prosessi toimimaan optimaalisesti. Kuivaamalla haketta kuluu jopa 35 % vähemmän. Säästö voi olla tällöin yli 10 000 euroa vuodessa. Haketta laitos tulee käyttämään 1400–1500 i-m3/v. Alkuun hake on tarkoitus ostaa tilalle valmiina, mutta myöhemmin on mahdollista siirtyä omaan haketukseenkin.

Pikes Oy:n hallinnoima Pielisen Karjalan bioenergiaverkostot ja –virrat –hanke teki kesäkuussa selvityksen puunkaasutus CHP laitoksen kannattavuudesta Kuittilan maatilalle.

 

Niina Huikuri

Pielisen Karjalan bioenergiaverkostot ja –virrat -hanke

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva: Kuittilan maatilan puunkaasutus CHP-laitos.

Hankekuvaus

Perinteinen maa- ja metsätalousala on muuttunut rajusti viimeisten vuosikymmenten aikana, minkä johdosta perinteinen luonnonvarojen käyttö on vähentynyt. Pielisen Karjalassa on omasta takaa suuret biomassavarannot, joita hyödyntämällä kestävästi saadaan luotua uutta liiketoimintaa ja työllisyyttä seutukunnalle sekä lisättyä alueen energiaomavaraisuutta. Bioenergia-alan kehittäminen on linjattu kansallisella ja maakunnallisella tasolla yhdeksi tärkeimmistä kehittämisen kohteista. Pielisen Karjalan seutukunnan puitteet luovat oivat mahdollisuudet alan kehittämiselle.

Pielisen Karjalan bioenergiaverkostot ja –virrat –hanke on perustettu edistämään bioenergia-alan kehitystä seutukunnalla. Tavoitteena on luoda uusia maa- ja metsätalous yritysjoukkoja jotka suuntautuvat bioenergia-alan liiketoimintaan. Erityisenä painopisteenä on hajautettu bioenergiantuotanto.

 

                                                                                 

Hankkeen tausta

Pielisen Karjalan bioenergiaverkostot ja -virrat -hankkeen keskeisimpänä tavoitteena on luoda uusia biotalouteen suuntautuneita maa- ja metsätalousyritysjoukkoja.  Hankkeessa luodaan biomassan tuotantoon, keruuseen, hajautettuun biojalostamiseen sekä kuljetuslogistiikkaan liittyviä liiketoimintamalleja.

Tärkein toimintamuoto on jalkauttaa Pohjois-Karjalaista biotaloustoimijoiden ja verkostojen osaamista suoraan Pielisen Karjalan maaseutuyritysten käyttöön ja käytäntöön. Hanke toteutetaan tiiviissä yhteistyössä METTI:n, Valtimon bioterminaali- sekä Itä Suomen yliopiston Hajautetut biojalostamot –hankkeen kanssa.

Kokonaisuutena hankkeella edistetään Pielisen Karjalan kasvihuonepäästöjen ja biojätemäärien merkittävää vähentämistä sekä alueen energiaomavaraisuuden nostoa.

Hanke on Metsäbioenergian tutkimus- ja innovaatiokeskus METTI:n osahanke. Hanketta hallinnoi ja koordinoi Pikes Oy ja osatoteuttajana toimii P-K Ammattikorkeakoulu. Hankkeelle on myönnetty Manner Suomen maaseudun kehittämisohjelman rahoitus Pohjois-Karjalan ELY keskukselta 399 000 euroa. Hanke on kolmivuotinen päättyen 30.8.2014.

Rahoittajien logot