Ajankohtaista

Energiaomavarainen talo - Selvitys energiaomavaraisen talon lämmön ja sähköntuottojärjestelmästä

 

Energiaomavarainen talo  -  selvitys energiaomavaraisen talon lämmön ja sähköntuottojärjestelmästä on valmistunut.  Voit ladata sen täältä   Lataa

Bioenergiaverkostot ja -virrat hankkeen selvitys

Ville Väinämö, Villeco  (tekijä)

Bioenergiaa Pielisen Karjalaan julkaisu

 

Bioenergiaverkostot ja -virrat -hankkeen vuosiraportti 2012 Bioenergiaa Pielisen Karjalaan on valmistunut ja löytyy hankkeen nettisivujen Julkaisut painikkeen alta.

 

   Sisältö:

    ♦   Energiaomavarainen maatila Nurmeksessa - Puunkaasutuksella sähköä ja lämpöä

     ♦   Kolin alueen energiaratkaisut: Koli Spa ja Kolin keskusta

     ♦   RME biodieselin valmistus Pielisen Karjalan alueella

     ♦   Biojalostamon sijoittumisselvitys Nurmekseen

     ♦  Pyrolyysiöljylaitoksen sijoittumisselvitys Pielisen Karjalaan

Seminaari ja avajaiset 4.12.2012

Energiaomavarainen maatila seminaari ja -avajaiset herättivät suurta kiinnostusta. Seminaariin paikalle saapui 105 kuuntelijaa ja CHP laitoksen avajaisiin 120 vierasta.

Kiitokset kaikille tilaisuuteen osallistuneille sekä tilaisuuden järjestämiseen osallistuneille!

 

Lisää aiheesta:

http://areena.yle.fi/tv/1761873/?start=5m38s

http://www.maakaista.fi/yleiset-uutiset/item/438-kuittilan-tila-on-energiaomavarainen

http://www.maaseuduntulevaisuus.fi/politiikka-ja-talous/nurmeslainen-tila-tuottaa-tarvitsemansa-energian-1.29320

Maatiloille 35% investointituki uusiutuvan energian käytön edistämiseksi v.2013

Hallitus päätti 25.10.2012 maatilojen investointituen kohteista, enimmäismääristä ja hakuajoista vuodelle 2013. Rahoituskohteet ja tukitasot säilyvät pääosin kuluvan vuoden tasolla.

Muutos tulee uusiutuvan energian käytön edistämiseksi tarkoitettuun lämpökeskusten tukeen. Jatkossa 35 prosentin enimmäistuki hyväksyttävistä kustannuksista voidaan myöntää kokonaan avustuksena, kun se aiemmin on myönnetty 75 prosenttia korkotukena ja 15 prosenttia avustuksena. Kuitenkin kotieläintuotantoa ja kasvihuoneviljelyä palvelevien lämpökeskusten tuki myönnetään edelleen samansuuruisena kuin kyseessä olevan tuotantorakennuksen tuki.

Vuonna 2013 investointituelle on neljä hakuaikaa. Tukipäätökset pyritään tekemään noin kahden kuukauden kuluessa hakuaikojen päättymisestä. Hakuajat ovat 2.1. − 1.2., 11.2. − 28.3., 15.4. − 16.8. ja 2.9. − 18.10. Entiseen tapaan rakennetun maatalouskiinteistön hankintaan ja hakijasta riippumattomien vahinkotapausten johdosta tehtäviin investointeihin ei kuitenkaan sovelleta muita tukikohteita koskevia hakuaikoja.


Lisätietoa
hallitussihteeri Mika Saari, maa- ja metsätalousministeriö, p. 0295 16 2134
maatalousylitarkastaja Kari Ojala, Maaseutuvirasto, p. 020 772 5689

Lähde: MMM tiedotteet

21.-22.11. Energiaomavaraisuus ja yrittäjyys -koulutus Oulussa, BioE-logia hanke

Energiaomavaraisuus ja yrittäjyys– koulutus

Energiaomavaraisuus ja yrittäjyys –koulutus on osa BioE-logia –hankkeen bioenergian koulutuskokonaisuutta. BioE-logia –hanke on Oulun seudun ammattikorkeakoulun Luonnonvara-alan yksikön hallinnoima, pohjoispohjalaisille maaseutuyrittäjille suunnattu bioenergian koulutushanke.

Energiaomavaraisuus ja yrittäjyys –koulutus koostuu:
• luento-opetuksesta (1 op)
• pienryhmätyöskentelystä (2 op)
• tilakohtaisesta neuvonnasta (1 op)
• opintomatkasta kotimaassa (1 op)
• opintomatkasta ulkomaille (2 op)

Yksi opintopiste (op) koostuu 12 lähiopetustunnista (45 minuuttia) ja 15 itseopiskelutunnista, sisältäen palauteosuuden.

Koulutuksen kustannukset ovat osallistujille luento-opetuksessa 30 €/lähiopetuspäivä.
Myel-vakuutettuna olet oikeutettu maatalousyrittäjän opintorahaan, jonka suuruus on tällä hetkellä 35 €/pv.

Energiaomavaraisuus ja yrittäjyys –koulutukseen voit ilmoittautua sähköpostilla tai puhelimitse ritva.imppola@oamk.fi p. 010 2723896 tai katja.tuukkanen@oamk.fi p. 010 2725014.

Energiaomavaraisuus ja yrittäjyys –koulutuksen Oulussa järjestettävään luento-opetukseen voi ilmoittautua maanantaihin 19.11.2012 mennessä.

Lisätietoja koulutuksista nettisivuilta: oamk.fi/bioelogia

Tervetuloa mukaan!

Lähde: Tiedote BIOE-LOGIA – OPPIA JA TUKEA BIOENERGIA-ALAN MAASEUTUYRITTÄJYYTEEN

28.11. TEEMAFOORUMI: PIENIKOKOISET YHDISTETYN SÄHKÖN- JA LÄMMÖNTUOTANTOLAITOKSET (Pien-CHP laitokset)

Omasta energiantuotannosta kiinnostuneet!

Itä Suomen yliopiston ja Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulun yhteinen Hajautetut biojalostamot -hanke järjestää Joensuussa pien CHP laitoksiin liittyvän teemafoorumin.

Luvassa mielenkiintoisia esityksiä markkinoilla olevista CHP laitoksista, pien CHPn tuotannon kannattavuudesta sekä teknisistä ratkaisuista.

Aika: Keskiviikko 28.11.2012 klo 12–16
Paikka: Itä-Suomen yliopisto, Metria-rakennus, sali M102, Yliopistokatu 7, Joensuu

OHJELMA

Seminaari ja avajaiset

Energiaomavarainen maatila seminaari ja -avajaiset  4.12.2012 klo 9.30-14.00

 

Bioenergiaverkostot ja –virrat hanke kutsuu teidät  tutustumaan puunkaasutuksella sähkön ja lämmön tuottavaan maatila kokonaisuuteen!

 

Seminaarin paikka:                                        Äksyt ämmät Oy, Salmenkyläntie 81, Nurmes

Maatilavierailu ja laitoksen avaus:               Kuittilan maatila, Salmenkyläntie 6, Nurmes

 

Tilaisuuden OHJELMA

 

Ilmoittautuminen 30.11.2012 mennessä niina.huikuri@pikes.fi tai p.040 689 8166.

Näytetään tulokset 21 - 27 / 27
Merkintöjä per sivu 20
jostakin 2

TIEDOTE

14.11.2012

Energiaomavarainen maatila Nurmekseen – puunkaasutuksella sähköä ja lämpöä

 

Savikylällä Jouni Korhosen maatilalla siirrytään loppuvuodesta energiaomavaraiseksi kun tilalla käynnistetään oma pien CHP laitos. Tilalla käytettävä laitosratkaisu tulee olemaan ainutlaatuinen sillä sähkö ja lämpö tullaan tuottamaan puuta kaasuttamalla. Korhosen tila tuleekin olemaan ensimmäinen maatila Suomessa, joka tuottaa sähkön ja lämmön puuhakkeella. Pielisen Karjalalle kohteesta tulee ensimmäinen malli energiaomavaraisesta maatilasta.

Puuhaketta on käytetty vuosikymmeniä lämmöntuotantoon, mutta vasta viimevuosina on kehitetty pienemmän mittakaavan laitteistoja, joilla hakkeesta voidaan tuottaa myös sähköä.  Näistä mielenkiintoisimpia ovat olleet puun kaasutuksella sekä höyryllä toimivat ratkaisut. Energian hintojen nousu, haja-asutuksen energiahuollon tarve sekä uusiutuvan energian osuuden tavoitteet ovat luoneet tarpeita erilaisille bioenergiantuotanto ratkaisuille, joista kilpailukykyisimpiä ovat olleet edellä mainitut vaihtoehdot.

Volter Oy:n valmistama puunkaasutukseen perustuva CHP laitos on teholtaan 140 kw ja voi tuottaa parhaimmillaan energiaa 1 200 000 kwh vuodessa. Kosteuspitoisuudeltaan alle 18 % hake kaasutetaan kaasuttimessa prosessikaasuksi (mm. CO ja H2), joka muunnetaan polttomoottorin avulla sähköksi ja lämmöksi. Generaattori tuottaa sähköä 40 kw teholla sekä lämpöä 100 kw teholla. Puuhake kuivataan tilalla prosessista saatavalla lämmöllä sekä aurinkoenergiaa hyödyksi käyttämällä. Näin puusta saadaan enemmän energiaa irti ja prosessi toimimaan optimaalisesti. Kuivaamalla haketta kuluu jopa 35 % vähemmän. Säästö voi olla tällöin yli 10 000 euroa vuodessa. Haketta laitos tulee käyttämään 1400–1500 i-m3/v. Alkuun hake on tarkoitus ostaa tilalle valmiina, mutta myöhemmin on mahdollista siirtyä omaan haketukseenkin.

Pikes Oy:n hallinnoima Pielisen Karjalan bioenergiaverkostot ja –virrat –hanke teki kesäkuussa selvityksen puunkaasutus CHP laitoksen kannattavuudesta Kuittilan maatilalle.

 

Niina Huikuri

Pielisen Karjalan bioenergiaverkostot ja –virrat -hanke

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva: Kuittilan maatilan puunkaasutus CHP-laitos.

Hankekuvaus

Perinteinen maa- ja metsätalousala on muuttunut rajusti viimeisten vuosikymmenten aikana, minkä johdosta perinteinen luonnonvarojen käyttö on vähentynyt. Pielisen Karjalassa on omasta takaa suuret biomassavarannot, joita hyödyntämällä kestävästi saadaan luotua uutta liiketoimintaa ja työllisyyttä seutukunnalle sekä lisättyä alueen energiaomavaraisuutta. Bioenergia-alan kehittäminen on linjattu kansallisella ja maakunnallisella tasolla yhdeksi tärkeimmistä kehittämisen kohteista. Pielisen Karjalan seutukunnan puitteet luovat oivat mahdollisuudet alan kehittämiselle.

Pielisen Karjalan bioenergiaverkostot ja –virrat –hanke on perustettu edistämään bioenergia-alan kehitystä seutukunnalla. Tavoitteena on luoda uusia maa- ja metsätalous yritysjoukkoja jotka suuntautuvat bioenergia-alan liiketoimintaan. Erityisenä painopisteenä on hajautettu bioenergiantuotanto.

 

                                                                                 

Hankkeen tausta

Pielisen Karjalan bioenergiaverkostot ja -virrat -hankkeen keskeisimpänä tavoitteena on luoda uusia biotalouteen suuntautuneita maa- ja metsätalousyritysjoukkoja.  Hankkeessa luodaan biomassan tuotantoon, keruuseen, hajautettuun biojalostamiseen sekä kuljetuslogistiikkaan liittyviä liiketoimintamalleja.

Tärkein toimintamuoto on jalkauttaa Pohjois-Karjalaista biotaloustoimijoiden ja verkostojen osaamista suoraan Pielisen Karjalan maaseutuyritysten käyttöön ja käytäntöön. Hanke toteutetaan tiiviissä yhteistyössä METTI:n, Valtimon bioterminaali- sekä Itä Suomen yliopiston Hajautetut biojalostamot –hankkeen kanssa.

Kokonaisuutena hankkeella edistetään Pielisen Karjalan kasvihuonepäästöjen ja biojätemäärien merkittävää vähentämistä sekä alueen energiaomavaraisuuden nostoa.

Hanke on Metsäbioenergian tutkimus- ja innovaatiokeskus METTI:n osahanke. Hanketta hallinnoi ja koordinoi Pikes Oy ja osatoteuttajana toimii P-K Ammattikorkeakoulu. Hankkeelle on myönnetty Manner Suomen maaseudun kehittämisohjelman rahoitus Pohjois-Karjalan ELY keskukselta 399 000 euroa. Hanke on kolmivuotinen päättyen 30.8.2014.

Rahoittajien logot