PELTOENERGIA

Peltoenergiaa tuotetaan pelloilla kasvatettavista peltobiomassoista, kuten energiakasveista, puuvartisista kasveista ja viljakasveista. Suosituimpia energiakasveja ovat ruokohelpi, hamppu, öljykasvit, energiamaissi ja sokeriruoko.  Puuvartisia kasveja joita kutsutaan myös lyhytkiertoviljely puiksi ovat mm. energiapaju. Puuvartiset ja korsiintuneet kasvit soveltuvat parhaiten raaka-aineeksi poltto, kaasutus tai pyrolyysi prosessiin. Anaerobiseen mädättämisprosessiin soveltuvat tuoreet energiakasvit ja kasvien osat.

Peltobiomassojen energiasisältö ja hehtaarisato

Rypsi                   23,9 MJ/kg kuiva-ainetta,

Ruokohelpi           17,5 MJ/kg kuiva-ainetta, saanto 3 000-7 000 kg kuiva-ainetta/ha

Hamppu               17,5 MJ/kg kuiva-ainetta, saanto 6 000-10 000 kg kuiva-ainetta/ha    

Järviruoko             17,5 MJ/kg kuiva-ainetta, 5 000-12 000 kg kuiva-ainetta/ha

Olki                     17,4 MJ/kg kuiva-ainetta

Paju                    18-19 MJ/kg kuiva-ainetta, saanto 10 000 kg kuiva-ainetta/ha

Lähde: Motiva