Hankkeen julkaisut

Loppuraportti

 • Pielisen Karjalan bioenergiaverkostot ja -virrat -hankkeen loppuraportti, 2015, Huikuri Niina (PIKES Oy) & Okkonen Lasse (Karelia AMK) Lataa

Opinnäytetyöt

 • Nurmeksen Metallinyrkin markkinointistrategiat ja alihankinnat bioenergia-alalla, 2013, Kemppainen Mika, Karelia AMK  Lataa
 • Selvitys pilkeliiketoiminnan mahdollisuuksista Pielisen Karjalassa, 2013, Karukangas Tommi, Karelia AMK  Lataa

Matkaraportit

 • Kouvolan ammattiopiston Biosampo koulutus- ja tutkimuskeskukseen tutustuminen 5.3.2013  Lataa
 • Opintomatka Markus Moilasen biokaasulaitokselle Suomussalmella 21.3.2013  Lataa
 • Biokaasukoulutuksen opintomatka Maaningan MTT tutkimuskeskukseen ja Savonia ammattikorkeakoululle  2.4.2013  Lataa
 • Nordic Baltic Bioenergy conference, Oslo, Norja 21.-22-5-2013   Lataa
 • Bioenergiateknologiaa ja -tuotantoa -opintomatka, Itävalta 30.9.-4.10.2013  Lataa
 • Biokaasuopintomatka kotimaassa 3.-5.6.2014 Lataa
 • Opintomatka MTT Sotkamon uuteenbiokaasulaitokseen 10.12.2014  Lataa

 

Selvitykset

 

 • Energiaomavarainen talo - 2 selvitys. Kolin takametsä. Koostuu 2 selvityksestä.

       1. Osa: Kotitalousmittakaavan biokaasuntuotantojärjestelmä, Luostarinen & Kalmari, Metener Oy     21.5.2013  Lataa

       2. Osa: Selvitys lämmön -ja sähköntuotantojärjestelmistä, Villeco, Ville Väinämö 29.9.2013  Lataa

 

 • Energiaomavarainen talo  - Selvitys energiaomavaraisen talon lämmön ja sähköntuottojärjestelmästä   Lataa

       Bioenergiaverkostot ja -virrat hankkeen selvitys

       Ville Väinämö, Villeco  (tekijä)

       Valmistunut 17.12.2012

 

 • Alueellisen ympäristöhallintajärjestelmän (REMS) askeleet Pielisen Karjalan alueelle  Lataa

       Bioenergiaverkostot ja -virrat hankkeen selvitys

       Teemu Kolehmainen

       Lasse Okkonen

       Valmistunut 3.6.2013

      

Painetut julkaisut

 

 1. Bioenergialla työtä ja toimeentuloa Pielisen Karjalaan - hankkeen vuosiraportti 2013-2014     Lataa

Lasse Okkonen, Niina Huikuri & Heidi Tanskanen (toim.)

ISBN 978-952-275-113-3 (painettu)

ISBN 978-952-275-114-0 (verkkojulkaisu)

Julkaisija: Karelia Ammattikorkeakoulu / Biotalouden keskus

Julkaistu 15.5.2014

Sisältö:

 • Bioenergia osana elinkeinostrategiaa  -  Aluetaloudellisten vaikutusten mallinnus Pielisen Karjalan bioenergiahankkeista
 • Energiaomavarainen talo – Selvitys energiaomavaraisen talon lämmön- ja sähköntuottojärjestelmästä
 • Kolin Takametsä - energiaratkaisun esiselvitys
 • Esisuunnitelma Valtimon biokaasulaitoksesta
 • Toteutussuunnitelma omakotitalon biokaasulaitoksesta - Nurmeksen biokaasulaitoksen kannattavuusarviointi
 • Hake- tai puupellettilämmityksen toteutuksen arviointi: Koli Spa Lotus- kylpylä ja hotelli
 • Pielisen Karjalan peltobioenergiapotentiaalin kartoitus
 • Alueellisen ympäristöhallintajärjestelmän (REMS) askeleet Pielisen Karjalan alueelle
 • Hankkeen toimenpiteitä vuoden 2014 aikana
 • Opinnäytetöiden tiivistelmät:
  •  Nurmeksen metallinyrkin markkinointistrategiat ja alihankinnat bioenergia-alalla
  •  Selvitys pilkeliiketoiminnan mahdollisuuksista Pielisen Karjalassa

 

 1. Bioenergiaa Pielisen Karjalaan - Bioenergiaverkostot ja -virrat -hankkeen vuosiraportti 2012    Lataa

Niina Huikuri & Lasse Okkonen (toim.)

ISBN 978-952-275-046-4 (painettu)

ISBN 978-952-275-047-1 (pdf)

Julkaisija Pohjois-Karjalan Ammattikorkeakoulu

Julkaistu 4.12.2012

Sisältö:

 • Energiaomavarainen maatila Nurmeksessa - Puunkaasutuksella sähköä ja lämpöä
 • Kolin alueen energiaratkaisut: Koli Spa ja Kolin keskusta
 • RME biodieselin valmistus Pielisen Karjalan alueella
 • Biojalostamon sijoittumisselvitys Nurmekseen
 • Pyrolyysiöljylaitoksen sijoittumisselvitys Pielisen Karjalaan